Zadam Państwu parę pytań. Odpowiedzieć na nich warto, by umieć dobrze zbudować swoją strategię działania. W polu romantycznym, oczywiście. Byśmy mogli iść dalej, rozumiejąc, czy działamy w polu prawym czy nie. Nasze działania są ekologiczne, kiedy znajdujemy się w polu prawym (czerwonym), i nieekologiczne, kiedy działamy z czarnego pola. Wszystko, jak u Stendhala „Czerwone i czarne” ))

Co Państwo myślicie na temat różnic genderowych? Czy są aktualne? Jeśli są, to jakie. Jeśli nie, to dlaczego?

Czy kobieta może inicjować seks? Np mamy relacje seks only, kobieta nie chce związku, czy w takim razie może inicjować seks i dążyć do niego? Czy może to robić wprost, tak, jak mężczyzna? Jeśli nie, to dlaczego (skoro i tak seks only), jeśli tak, to napiszcie przykład dialogu z propozycją z jej strony.

Czy w obecnych czasach nie ma różnic i każdy płaci za siebie, inicjuje seks, inicjuje spotkania bez różnicy genderu?

W zależności od obecności lub braku obecności różnic genderowych będziemy później budować strategię zachowania.

<3