Zapraszam do zadawania pytań. Tak, jak ostatnio. Do godziny 24.00 proszę.