Opiszcie proszę swój wygląd. Czy się podoba to, jak wyglądacie, czy nie. Co się podoba, co się nie podoba. Jak reagujecie na krytykę czy uwagi otoczenia (jeśli się s tym spotykacie)? Właśnie, czy spotykacie się z krytyką własnego wyglądu? I co jest lepsze: akceptować siebie, jakim się jest  czy pracować nad własnym wyglądem? Ja się później odniosę do tego. Jestem bardzo ciekawa, jak odbieramy siebie 🙂

TK